HRVATSKO DRU?TVO
ZA DIJABETES
I BOLESTI METABOLIZMA

HRVATSKI
LIJE?NI?KI
ZBOR

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

TJELESNOM AKTIVNOŠ?U DO ZDRAVLJA

 

6. HRVATSKI DIJABETOLO?KI KONGRES
I 80. DAN DIJABETOLOGA11. - 14. 05. 2017.
Pore?


... BRO?URA KONGRESA ...
Po?tovane kolegice i kolege,

osobita mi je ?ast i zadovoljstvo pozvati Vas na 6. Hrvatski dijabetolo?ki kongres i simpozij 80. Dani dijabetologa s me?unarodnim sudjelovanjem koji ?e se odr?ati u Pore?u.

Dani dijabetologa su tradicionalno polugodi?nje okupljanje hrvatskih dijabetologa, a posve?eni su razli?itim temama vezanima uz ?e?ernu bolest. Ove godine ?emo u Pore?u proslaviti i 40 godina Hrvatskog dru?tva za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskog lije?ni?kog zbora.

Glavna tema kongresa jesu kardiovaskularne studije u dijabetologiji, hipoglikemija i personalizirana medicina.

Pozivam Vas da svojim sudjelovanjem i prikazom svog rada aktivno doprinosite uspjehu 6. Hrvatskog dijabetolo?kog kongresa.

Od srca Vam ?elim uspje?no sudjelovanje na 6. Hrvatskom dijabetolo?kom kongresu u nadi da ?e Vam predavanja biti korisna u svakodnevnoj praksi. Osim toga ?elim da Vam boravak u Pore?u ostane u lijepom sje?anju kao i dru?enje s kolegama iz Hrvatske i inozemstva.

... Vi?e ...

 

?Zdenko ?krabalo EASD Postgraduate Course on Diabetes and Its Comlications?
Zagreb, 23.-25. velja?e 2017. godinePOZIV NA SVE?ANO OTVORENJE
Zagreb ? Dverce,
?etvrtak 23.02.2017. u 20:00h


... PROGRAM TE?AJA ...
Po?tovane kolegice i kolege,

Pozivamo Vas na sve?ano otvorenje me?unarodnog Poslijediplomskog te?aja iz dijabetologije ? Zdenko ?krabalo EASD Postgraduate Course on Diabetes and Its Complications.
Europsko udru?enje za istra?ivanje dijabetesa (EASD), vi?e od 50 godina okuplja i educira dijabetologe iz Europe i svijeta, prenose?i im znanstvene spoznaje o lije?enju ?e?erne bolesti. Osnovan u Italiji 1965. godine, EASD danas broji vi?e od 8000 ?lanova s osnovnom misijom promicanja izvrsnosti u lije?enju ?e?erne bolesti kroz istra?ivanje i obrazovanje ....
... Vi?e ...

 

Hrvatsko dru?tvo
za dijabetes i bolesti metabolizma
Croatian Association
for Diabetes and Metabolic Disorders


Hrvatski lije?ni?ki zbor
Croatian Medical Association

POZIV NA POSLIJEDIPLOMSKI TE?AJ ZDENKO ?KRABALO EASD POSTGRADUATE COURSE ON DIABETES AND ITS COMPLICATIONS

... PROGRAM TE?AJA ...
Po?tovane kolegice i kolege,

Pozivam vas jo? jednom, ovaj put osobno, na poslijediplomski te?aj Zdenko ?krabalo EASD Postgraduate Course on Diabetes and Its Complications. Po drugi put u Republici Hrvatskoj imamo ?ast biti suorganizatori ovog presti?nog EASD poslijediplomskog te?aja. S obzirom na zasluge pokojnog akademika Zdenka ?krabala, donijeli smo odluku da te?aj bude nazvan po ovom velikanu hrvatske dijabetologije.
U privitku je kona?ni program te?aja na kojem se o?ekuje oko 200 sudionika iz ?ak 25 zemalja svijeta, ?to mo?emo shvatiti kao jo? jedno priznanje hrvatskoj dijabetologiji. Pozivam vas da svojim aktivnim sudjelovanjem ovaj te?aj u?inite jo? uspje?nijim.
Istovremeno, koristim priliku da vas pozovem na aktivno sudjelovanje na 6. hrvatskom dijabetolo?kom kongresu, kao i na jubilarnim 80. danima dijabetologa koji ?e se odr?ati od 11. do 14. svibnja 2017. godine u Pore?u. Glavne teme kongresa bit ?e kardiovaskularne studije u dijabetologiji, hipoglikemija i personalizirana medicina. ....
Vise ...

There are a lot of girls hair extensions made with some human hair extensions. If you have a lot of clip in hair extensions on your hands, you can become a beautiful woman. Now let's learn how this wig is. Take it to your head and see if you can bring these remy hair extensions to the bangs.
 

Hrvatsko dru?tvo
za dijabetes i bolesti metabolizma
Croatian Association
for Diabetes and Metabolic Disorders


Hrvatski lije?ni?ki zbor
Croatian Medical Association

POZIV NA GODI?NJU SKUP?TINU
Po?tovane kolegice i kolege,

u ime Hrvatskog dru?tva za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskog lije?ni?kog zbora, pozivam Vas da najkasnije do 15. listopada 2016. godine podmirite sve svoje obveze prema Dru?tvu, te svi koji to do sada još nisu u?ili, izvrše svoju registraciju ?lanstva.

Podaci za uplatu:
Primatelj: Hrvatski lije?ni?ki zbor - Hrvatsko dru?tvo za dijabetes i bolesti metabolizma (HDDBM)

Adresa primatelja: ?ubi?eva 9, 10 000 Zagreb

OIB primatelja: 60192951611

(Zagreba?ka banka d.d., Savska cesta 60, 10 000 Zagreb)

IBAN: HR74 23600001101214818 uz poziv na broj 268-141

Iznos godi?nje ?lanarine: 50 kn

Opis pla?anja: ?lanarina + Va?e ime i prezime

 

 
Hrvatsko dru?tvo za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskog lije?ni?kog zbora objavljuje

NATJE?AJ
ZA DODJELU STIPENDIJE
ZA SUDJELOVANJE NA KONGRESU

52nd EASD Annual Meeting 2016
koji ?e se odr?ati u Munchenu

od 12. do 16. rujna 2016. godine
 
* * * * *     PO?TOVANO ?LANSTVO!    MOLIMO VAS, UREDNO A?URIRAJTE SVAKU PROMJENU SVOJIH PODATAKA KAKO BI VAS MOGLI O SVEMU PRAVOVREMENO OBAVIJESTITI A PO?TAR SVAKU PO?ILJKU DOSTAVITI NA PRAVU ADRESU!         * * * * *
  Predsjednik:     doc. dr. sc. Dario Raheli?, dr. med.
Dopredsjednik: prim. dr. sc. Velimir Altabas, dr. med.
Rizni?arka:        dr. sc. Tamara Polji?anin, dr. med.
Tajnica:             Ana Maji?, dr. med.
Savjetnik:         prof. dr. sc. Slaven Koki?, dr. med.
  Hrvatski lije?ni?ki zbor
Hrvatsko dru?tvo za dijabetes i bolesti metabolizma
10000 Zagreb
?ubi?eva 9

? Copyright by ExSo