NATJE?AJI

 

Hrvatsko dru?tvo za dijabetes i bolesti metabolizma
Hrvatskog lije?ni?kog zbora

objavljuje

NATJE?AJ
ZA DODJELU STIPENDIJE
ZA SUDJELOVANJE NA KONGRESU


54th EASD Annual Meeting 2018
koji ?e se odr?ati u Berlinu od 1 do 5. listopada 2018. godine

Sudjelovanje na navedenom kongresu omogu?iti ?e na?im ?lanovima stjecanje znanja i iskustva iz podru?ja dijabetologije, a na?im pacijentima kvalitetniji ?ivot i bolju kontrolu ?e?erne bolesti.

Prednost imaju kandidati s aktivnim sudjelovanjem.

Ovim putem pozivamo specijaliste ili specijalizante endokrinologije i dijabetologije, ?lanove dru?tva mla?e od 35 godina u trenutku prijave na natje?aj, da dostave potrebnu dokumentaciju na slu?benu e-mail adresu dru?tva: natjecaj@hddbm.hr a stru?na komisija Hrvatskog dru?tva za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a ?e odlu?iti o dodjeli ove vrijedne edukacije za 3 (tri) odabrana kandidata ili kandidatkinje.


POTREBNA DOKUMENTACIJA

? ?ivotopis (pregled dosada?njeg obrazovanja i stru?nog usavr?avanja, telefon i e-mail adresa)
? Preslika putovnice


ROK ZA PRIJAVU:
15. kolovoza 2018. godineZahvaljujemo tvrtki Eli Lilly na nov?anoj donaciji na?em Dru?tvu kojom ?emo omogu?iti na?im ?lanovima ovu presti?nu edukaciju.

 

 

Hrvatsko dru?tvo za dijabetes i bolesti metabolizma
Hrvatskog lije?ni?kog zbora

objavljuje

NATJE?AJ
ZA DODJELU STIPENDIJE
ZA SUDJELOVANJE NA KONGRESU


53rd EASD Annual Meeting 2017
koji ?e se odr?ati u Lisabonu od 11. do 13. rujna 2017. godine

Sudjelovanje na navedenom kongresu omogu?iti ?e na?im ?lanovima stjecanje znanja i iskustva iz podru?ja dijabetologije, a na?im pacijentima kvalitetniji ?ivot i bolju kontrolu ?e?erne bolesti.

Prednost imaju kandidati s aktivnim sudjelovanjem.

Ovim putem pozivamo specijaliste ili specijalizante endokrinologije i dijabetologije, ?lanove dru?tva mla?e od 35 godina u trenutku prijave na natje?aj, da dostave potrebnu dokumentaciju na slu?benu e-mail adresu dru?tva: natjecaj@hddbm.hr a stru?na komisija Hrvatskog dru?tva za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a ?e odlu?iti o dodjeli ove vrijedne edukacije za 3 (tri) odabrana kandidata ili kandidatkinje.


POTREBNA DOKUMENTACIJA

? ?ivotopis (pregled dosada?njeg obrazovanja i stru?nog usavr?avanja, telefon i e-mail adresa)
? Preslika putovnice


ROK ZA PRIJAVU:
30. srpanj 2017. godineZahvaljujemo tvrtki Eli Lilly na nov?anoj donaciji na?em Dru?tvu kojom ?emo omogu?iti na?im ?lanovima ovu presti?nu edukaciju.

 

 

Hrvatsko dru?tvo za dijabetes i bolesti metabolizma
Hrvatskog lije?ni?kog zbora

objavljuje

NATJE?AJ
ZA DODJELU STIPENDIJE
ZA SUDJELOVANJE NA KONGRESU


52nd EASD Annual Meeting 2016
koji ?e se odr?ati u Munchenu od 12. do 16. rujna 2016. godine

Sudjelovanje na navedenom kongresu omogu?iti ?e stjecanje znanja i iskustva iz podru?ja dijabetologije.

Na taj na?in doprinijeti ?emo i viziji na?eg dru?tva a to je omogu?iti na?im ?lanovima vrhunsku edukaciju a na?im pacijentima ?to kvalitetniji ?ivot i ?to bolju kontrolu ?e?erne bolesti.

Prednost imaju kandidati s aktivnim sudjelovanjem.

Ovim putem pozivamo specijaliste ili specijalizante endokrinologije i dijabetologije, ?lanove dru?tva mla?e od 35 godina u trenutku prijave na natje?aj, da dostave potrebnu dokumentaciju na slu?benu e-mail adresu dru?tva: natjecaj@hddbm.hr a stru?na komisija Hrvatskog dru?tva za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a ?e odlu?iti o dodjeli ove vrijedne edukacije za 3 (tri) odabrana kandidata ili kandidatkinje.


POTREBNA DOKUMENTACIJA

? ?ivotopis (pregled dosada?njeg obrazovanja i stru?nog usavr?avanja, telefon i e-mail adresa)
? Preslika putovnice


ROK ZA PRIJAVU:
4. srpanj 2016. godineZahvaljujemo tvrtki Eli Lilly na nov?anoj donaciji na?em Dru?tvu kojom ?emo omogu?iti na?im ?lanovima ovu presti?nu edukaciju.

 

 
Na temelju objavljenog natje?aja Hrvatskog dru?tva za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskog lije?ni?kog zbora, po provedenom natje?aju , Predsjednik Hrvatskog dru?tva za dijabetes i bolesti metabolizma, doc.dr.sc. Dario Raheli?, dr. med. donosi

O D L U K U

o izboru kandidata za stru?no usavr?avanje na kongresu
51st EASD Annual Meeting, Stockholm, Sweden, 14-18 September 2015
 

 

Hrvatsko dru?tvo za dijabetes i bolesti metabolizma
Hrvatskog lije?ni?kog zbora

objavljuje

NATJE?AJ
ZA DODJELU STIPENDIJE
ZA SUDJELOVANJE NA KONGRESU


EASD 2015
koji ?e se odr?ati u Stockholmu od 14. do 18. rujna 2015. godine

Sudjelovanje na navedenom kongresu omogu?iti ?e stjecanje znanja i iskustva iz podru?ja dijabetologije.

Na taj na?in doprinijeti ?emo i viziji na?eg dru?tva a to je omogu?iti na?im ?lanovima vrhunsku edukaciju a na?im pacijentima ?to kvalitetniji ?ivot i ?to bolju kontrolu ?e?erne bolesti.

Prednost imaju kandidati s aktivnim sudjelovanjem.

Ovim putem pozivamo sve kolege koji zadovoljavaju uvijete za natje?aj da dostave potrebnu dokumentaciju na slu?benu e-mail adresu dru?tva: natjecaj@hddbm.hr a stru?na komisija Hrvatskog dru?tva za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a ?e odlu?iti o dodjeli ove vrijedne edukacije za 3 (tri) odabrana kandidata ili kandidatkinje.


POTREBNA DOKUMENTACIJA

? ?ivotopis (pregled dosada?njeg obrazovanja i stru?nog usavr?avanja, telefon i e-mail)
? Preslika putovnice


ROK ZA PRIJAVU:
15. kolovoz 2015. godineZahvaljujemo tvrtki Eli Lilly na donaciji na?em Dru?tvu u iznosu od 10.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti kojom ?emo omogu?iti na?im ?lanovima ovu presti?nu edukaciju.

 

 

Hrvatsko dru?tvo za dijabetes i bolesti metabolizma
Hrvatskog lije?ni?kog zbora

objavljuje

NATJE?AJ
ZA DODJELU STIPENDIJE
ZA STRU?NO USAVR?AVANJE


na presti?noj Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, SAD

Stru?no usavr?avanje omogu?iti ?e mladim specijalistima stjecanje znanja i iskustva iz podru?ja dijabetesa i endokrinologije.

Ova vrhunska edukacija, sigurni smo, dodatno ?e unaprijediti kvalitetu lije?enja osoba oboljelih od ?e?erne bolesti.

Na taj na?in ?emo doprinijeti i viziji na?eg dru?tva a to je omogu?iti na?im pacijentima ?to kvalitetniji ?ivot i ?to bolju kontrolu ?e?erne bolesti.


UVJETI ZA PODNO?ENJE PRIJAVE

Prijavu na Natje?aj mogu podnijeti ?lanovi Hrvatskog dru?tva za dijabetes i bolesti metabolizma koji zadovoljavaju slijede?e uvjete:
• Polo?en specijalisti?ki ispit (interna medicina)
• Osobe mla?e od 40 godina u trenutku prijave
• Redoviti rad sa bolesnicima oboljelim od ?e?erne bolesti
• Informati?ka pismenost
• Poznavanje engleskog jezika

Ovim putem pozivamo sve kolege koji zadovoljavaju uvijete za natje?aj da dostave potrebnu dokumentaciju na slu?benu e-mail adresu dru?tva: natjecaj@hddbm.hr , a stru?na komisija Hrvatskog dru?tva za dijabetes i bolesti metabolizma ?e odlu?iti o dodjeli ove vrijedne edukacije za 2 odabrana kandidata ili kandidatkinje.


POTREBNA DOKUMENTACIJA

• ?ivotopis (pregled dosada?njeg obrazovanja i stru?nog usavr?avanja, telefon i e-mail)
• Preslika putovnice

ROK ZA PRIJAVU:
01. studeni 2015. godine


Ostali detalji vezani uz ovu edukaciju (raspolo?ivi termini, tehni?ki i organizacijski podaci biti ?e objavljeni na na?oj web stranici uskoro)

Zahvaljujemo tvrtki Novo Nordisk Hrvatska na donaciji na?em Dru?tvu kojom ?emo omogu?iti na?im ?lanovima ovu presti?nu edukaciju.

 
To make the hair extensions bangs to modify a long straight hair wigs style, then this long straight hair style, after the high ponytail human hair extensions, hair extensions uk bangs modified long straight hair, more cute and charming.