HRVATSKO DRU?TVO
ZA DIJABETES
I BOLESTI METABOLIZMA

HRVATSKI
LIJE?NI?KI
ZBOR

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

MISLITE ZDRAVO, JEDITE ZDRAVO
I BUDITE ZDRAVI

 
 
* * * * *     PO?TOVANO ?LANSTVO!    MOLIMO VAS, UREDNO A?URIRAJTE SVAKU PROMJENU SVOJIH PODATAKA KAKO BI VAS MOGLI O SVEMU PRAVOVREMENO OBAVIJESTITI A PO?TAR SVAKU PO?ILJKU DOSTAVITI NA PRAVU ADRESU!         * * * * *
  Predsjednik:     doc. dr. sc. Dario Raheli?, dr. med.
Dopredsjednik: prim. dr. sc. Velimir Altabas, dr. med.
Rizni?arka:        dr. sc. Tamara Polji?anin, dr. med.
Tajnica:             Ana Maji?, dr. med.
Savjetnik:         prof. dr. sc. Slaven Koki?, dr. med.
  Hrvatski lije?ni?ki zbor
Hrvatsko dru?tvo za dijabetes i bolesti metabolizma
10000 Zagreb
?ubi?eva 9

? Copyright by ExSo
If it is for a hair extensions, if you get a bangs hairstyle after the clip in hair extensions, will it be more interesting! Girls who have not yet grown bangs can actually try hair wigs bangs! A nice wig bangs Hair style can make you feel remy hair extensions more lovely!