UTORAK 28.09.2021.
 

 • Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskog liječničkog zbora objavljuje rezultat

  NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJE ZA SUDJELOVANJE NA KONGRESU

  57th EASD Annual Meeting 2021
  koji će se održati u virtualnom obliku od 27. rujna do 1. listopada 2021. godine.

  Stipendije su dobili slijedeći liječnici na specijalizaciji iz endokrinologije i dijabetologije: Kristina Steiner, Ema Schoenberger, Marija Prahin, Marija Martinović, Lucija Romić, Manuela Ferjančić, Ines Drašković, Marija Troskot Dijan, Stela Fišić Dubovac i Luciana Tonkić.
  Potpora pokriva isključivo troškove registracije sudjelovanja na virtualnom EASD kongresu.

  Čestitamo dobitnicama stipendije.

  Zahvaljujemo tvrtki Eli Lilly na novčanoj donaciji našem Društvu kojom ćemo omogućiti našim članovima ovu prestižnu edukaciju.
 

SRIJEDA 04.08.2021.
 

 • OBAVIJEST O ODRŽAVANJU IZBORNE SKUPŠTINE

  Sukladno odluci Upravnog odbora Društva, dana 9. rujna 2021. godine održat će se redovita Izborna skupština Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskog liječničkog zbora u elektroničkom obliku.

  Poziv za sudjelovanje u radu Izborne skupštine, materijali i ostale upute bit će dostavljeni članovima Društva najmanje 15 dana prije održavanja Izborne skupštine.

  Kandidati za predsjednika/cu i prvog dopredsjednika/cu te za članove Upravnog odbora Društva, prijave mogu poslati do zaključno, 19. kolovoza 2021. godine na email adresu tajnika Društva (tomas.matic@gmail.com)

  Kandidirati se mogu članovi Društva koji ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a i Statutom Hrvatskog liječničkog zbora.

  Izv.prof.dr.sc. Dario Rahelić, dr.med. Predsjednik Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a
 
 • OBAVIJEST ZA NOVE ČLANOVE

  Sukladno Pravilniku o radu stručnog društva i Odluci Upravnog odbora Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskog liječničkog zbora kandidati za članstvo u Društvu trebaju poslati zamolbu, ispunjenu prijavnicu, životopis i potvrdu o članstvu u Hrvatskom liječničkom zboru, odnosno broj članske iskaznice HLZ-a tajniku Društva na email adresu: tomas.matic@gmail.com. Nakon odluke Upravnog odbora, kandidati će biti obaviješteni o odluci Upravnog odbora i dobiti upute za uplatu članarine.
 

PONEDJELJAK 26.07.2021.
 

 • Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma
  Hrvatskog liječničkog zbora

  objavljuje

  POZIV
  ZA DODJELU STIPENDIJE
  ZA SUDJELOVANJE NA KONGRESU


  57th EASD Annual Meeting 2021 
  koji će se održati u virtualnom obliku od 27. rujna do 1. listopada 2021. godine
  Sudjelovanje na navedenom kongresu omogućit će stjecanje znanja iz područja dijabetologije. Time želimo doprinijeti ostvarenju vizije Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a kojom je predviđeno omogućiti članovima Društva vrhunsku edukaciju a osobama sa šećernom bolešću u Republici Hrvatskoj što bolju kontrolu bolesti i kvalitetniji život.

  Na natječaj se može prijaviti liječnik/ca koji zadovoljava sljedeće uvjete:
  Trenutna praksa u RH;
  Specijalizant/ica ili specijalist/ica endokrinologije i dijabetologije;
  Članstvo u Hrvatskom društvu za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a;
  Sposobnost razumijevanja i praćenja znanstvene rasprave na engleskom jeziku.

  Prednost imaju specijalizanti iz endokrinologije i dijabetologije, te kandidati s aktivnim sudjelovanjem na kongresu.

  Ovim putem pozivamo specijalizante endokrinologije i dijabetologije, specijaliste endokrinologije i dijabetologije, članove društva, da dostave potrebnu dokumentaciju na e-mail adresu tajnika društva:  tomas.matic@gmail.com.

  POTREBNA DOKUMENTACIJA 

  Osim zamolbe, potrebno je poslati životopis (pregled dosadašnjeg obrazovanja i stručnog usavršavanja, broj telefona i e-mail adresu), a članove EASD-a molimo da dostave EASD članski broj.

  Potpora pokriva isključivo troškove registracije sudjelovanja na virtualnom EASD kongresu. Predviđena je dodjela stipendija za sedam kandidata koje ćemo uvrstiti na listu za dodjelu stipendije prema redoslijedu prijave.

  Financijska potpora temelji se na sporazumu između Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskog liječničkog zbora te Eli Lilly Predstavništva u Republici Hrvatskoj.


  Zahvaljujemo tvrtki Eli Lilly na novčanoj donaciji našem Društvu kojom ćemo omogućiti našim članovima ovu prestižnu edukaciju. 

Poziv na Skupštinu HDDBM - 2021
 

 • Poštovane kolegice i kolege,

  Pozivam Vas da sudjelujete na 88. Danima dijabetologa koji će se održati od 27. do 30. svibnja 2021. godine.

  Također Vas pozivam da sudjelujete u radu Godišnje Skupštine društva koja će se održati elektronskim putem 29. svibnja 2021. godine u 19:00 sati sa sljedećim Dnevnim redom:

  1. Verifikacija zapisnika s prethodne Skupštine Društva

  2. Izvješće predsjednika o radu Društva

  3. Usklađivanje Pravilnika o radu Društva s novim Statutom Hrvatskog liječničkog zbora

  4. Razno

  Napomena: Za sudjelovanje na Danima dijabetologa kao i za registraciju za sudjelovanje u radu Skupštine molimo Vas da pošaljete mail tajniku Društva dr. Tomasu Matiću (mail adresa: tomas.matic@gmail.com) nakon čega ćete primiti linkove i upute za prijavu.

  S poštovanjem,

  Izv.prof.dr.sc. Dario Rahelić
  Predsjednik Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a

PETAK 14.05.2021.
 

Obavijest
 

 • Molimo sve koji nisu platili članarinu za ovu i za prethodne godine da izvrše uplatu najkasnije do 20. travnja 2021. godine na račun Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskog liječničkog zbora.

  Podaci za uplatu godišnje članarine:

  Primatelj: Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma (HDDBM)

  Adresa primatelja: Šubićeva 9, 10 000 Zagreb

  OIB primatelja: 60192951611

  (Zagrebačka banka d.d., Savska cesta 60, 10 000 Zagreb)

  IBAN: HR74 23600001101214818 uz poziv na broj 268-141

  Iznos godišnje članarine: 50 kn

  Opis plaćanja: članarina + Vaše ime i prezime
   

ČETVRTAK 19.11.2020.
 

 • 14:00 - 19:10 Poslijediplomski tečaj 1. kategorije: „Dijabetes, bubrežne i kardiovaskularne bolesti“
  Voditelji tečaja: S. Canecki Varžić, J. Mirat, D. Rahelić
  14:00 - 14:25 Nove spoznaje u patofiziologiji šećerne bolesti, D. Rahelić
  14:25 - 14:50 Dijagnostika i nova klasifikacija šećerne bolesti, S. Klobučar Majanović
  14:50 - 15:15 Uloga oksidativnog stresa u razvoju kroničnih komplikacija, M. Jandrić Balen
  15:15 - 15:40 Uloga masnih stanica u bolestima KV sustava, K. Selthofer Relatić
  15:40 - 16:00 Stanka
  16:00 - 16:25 Hipoglikemija - uzroci i posljedice, T. Milenković (Skopje, Makedonija)
  16:25 - 16:50 Akutne komplikacije šećerne bolesti, V. Urbančič Rovan (Ljubljana, Slovenija)
  16:50 - 17:15 Akutno bubrežno oštećenje i šećerna bolest, T. Šimundić
  17:15 - 17:30 Stanka
  17:30 - 17:55 Dijabetička kardiomiopatija, J. Mirat
  17:55 - 18:20 Poremećaji srčanog ritma u osoba sa šećernom bolešću, R. Bernat
  18:20 - 18:45 Kada početi kardioprotekciju u osoba sa šećernom bolešću, D. Fabijanić
  18:45 - 19:10 Periferna arterijska i polivaskularna bolest u osoba sa šećernom bolešću, K. Štambuk

PETAK, 20.11.2020.

 • 08:00-10:50 Poslijediplomski tečaj 1. kategorije: „Dijabetes, bubrežne i kardiovaskularne bolesti“
  Voditelji tečaja: S. Canecki Varžić, J. Mirat, D. Rahelić
  08:00 - 08:25 PTCA i kronična bubrežna insuficijencija, H. Jerkić
  08:25 - 08:50 Metabolička acidoza u osoba sa šećernom bolešću, uzroci i mogućnosti liječenja, T. Matić
  08:50 - 09:10 Stanka
  09:10 - 09:35 Važnost prehrane u liječenju šećerne bolesti i prevenciji kardiovaskularnih i bubrežnih komplikacija, E. Pavić
  09:35 - 10:00 Osnovne farmakološkog liječenja šećerne bolesti, I. Bilić Ćurčić
  10:00 - 10:25 Učinci GLP-1 RA na KV bolesti, S. Canecki Varžić
  10:25 - 10:50 Učinci SGLT2i na KV bolesti, M. Bakula
  11:30 - 12:30 On-line ispit