Poziv na Skupštinu HDDBM - 2021

 • Poštovane kolegice i kolege,

  Pozivam Vas da sudjelujete na 88. Danima dijabetologa koji će se održati od 27. do 30. svibnja 2021. godine.

  Također Vas pozivam da sudjelujete u radu Godišnje Skupštine društva koja će se održati elektronskim putem 29. svibnja 2021. godine u 19:00 sati sa sljedećim Dnevnim redom:

  1. Verifikacija zapisnika s prethodne Skupštine Društva

  2. Izvješće predsjednika o radu Društva

  3. Usklađivanje Pravilnika o radu Društva s novim Statutom Hrvatskog liječničkog zbora

  4. Razno

  Napomena: Za sudjelovanje na Danima dijabetologa kao i za registraciju za sudjelovanje u radu Skupštine molimo Vas da pošaljete mail tajniku Društva dr. Tomasu Matiću (mail adresa: tomas.matic@gmail.com) nakon čega ćete primiti linkove i upute za prijavu.

  S poštovanjem,

  Izv.prof.dr.sc. Dario Rahelić
  Predsjednik Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a

PETAK 14.05.2021.

Obavijest

 • Molimo sve koji nisu platili članarinu za ovu i za prethodne godine da izvrše uplatu najkasnije do 20. travnja 2021. godine na račun Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskog liječničkog zbora.

  Podaci za uplatu godišnje članarine:

  Primatelj: Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma (HDDBM)

  Adresa primatelja: Šubićeva 9, 10 000 Zagreb

  OIB primatelja: 60192951611

  (Zagrebačka banka d.d., Savska cesta 60, 10 000 Zagreb)

  IBAN: HR74 23600001101214818 uz poziv na broj 268-141

  Iznos godišnje članarine: 50 kn

  Opis plaćanja: članarina + Vaše ime i prezime

ČETVRTAK 19.11.2020.

 • 14:00 - 19:10 Poslijediplomski tečaj 1. kategorije: „Dijabetes, bubrežne i kardiovaskularne bolesti“
  Voditelji tečaja: S. Canecki Varžić, J. Mirat, D. Rahelić

  14:00 - 14:25 Nove spoznaje u patofiziologiji šećerne bolesti, D. Rahelić
  14:25 - 14:50 Dijagnostika i nova klasifikacija šećerne bolesti, S. Klobučar Majanović
  14:50 - 15:15 Uloga oksidativnog stresa u razvoju kroničnih komplikacija, M. Jandrić Balen
  15:15 - 15:40 Uloga masnih stanica u bolestima KV sustava, K. Selthofer Relatić
  15:40 - 16:00 Stanka
  16:00 - 16:25 Hipoglikemija - uzroci i posljedice, T. Milenković (Skopje, Makedonija)
  16:25 - 16:50 Akutne komplikacije šećerne bolesti, V. Urbančič Rovan (Ljubljana, Slovenija)
  16:50 - 17:15 Akutno bubrežno oštećenje i šećerna bolest, T. Šimundić
  17:15 - 17:30 Stanka
  17:30 - 17:55 Dijabetička kardiomiopatija, J. Mirat
  17:55 - 18:20 Poremećaji srčanog ritma u osoba sa šećernom bolešću, R. Bernat
  18:20 - 18:45 Kada početi kardioprotekciju u osoba sa šećernom bolešću, D. Fabijanić
  18:45 - 19:10 Periferna arterijska i polivaskularna bolest u osoba sa šećernom bolešću, K. Štambuk

PETAK, 20.11.2020.

 • 08:00-10:50 Poslijediplomski tečaj 1. kategorije: „Dijabetes, bubrežne i kardiovaskularne bolesti“
  Voditelji tečaja: S. Canecki Varžić, J. Mirat, D. Rahelić

  08:00 - 08:25 PTCA i kronična bubrežna insuficijencija, H. Jerkić
  08:25 - 08:50 Metabolička acidoza u osoba sa šećernom bolešću, uzroci i mogućnosti liječenja, T. Matić
  08:50 - 09:10 Stanka
  09:10 - 09:35 Važnost prehrane u liječenju šećerne bolesti i prevenciji kardiovaskularnih i bubrežnih komplikacija, E. Pavić
  09:35 - 10:00 Osnovne farmakološkog liječenja šećerne bolesti, I. Bilić Ćurčić
  10:00 - 10:25 Učinci GLP-1 RA na KV bolesti, S. Canecki Varžić
  10:25 - 10:50 Učinci SGLT2i na KV bolesti, M. Bakula
  11:30 - 12:30 On-line ispit